Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl.

GRATULERER MED DAGEN

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 9. Mai 2021

I dag fyller Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS) 96 år og vi holder fortsatt koken......        Gratulerer med dagen. Klubben ble offisielt stiftet 9.mai 1925

Det siste året har vært vanskelig, og det er ikke til å skjule at vi dessverre har mistet mange unge medlemmer på grunn av nedstengt aktivitet. Forhåpentlig vis kan vi sette i gang rekrutteringskampanjer etter sommerferien, for igjen bli ett av de lagene i Norge med flest ungdommer i aktivitet. Noen medlemmer kommer sikkert tilbake når tilstanden og situasjonen i samfunnet er tilnærmet normal igjen, men det vil ta tid å komme dit. Vi må nok regne med at mesteparten av sommeren også vil være preget av den pågående pandemien. 

Skytterhuset har så smått åpnet opp igjen nå etter langvarige nedstenginger pga covid 19 pandemien, også kjent som Korona. Klubben har åpnet opp for de under 20 år, men under fortsatt strengt smittevern. Skytterhuset er nå åpnet for organisert trening for denne gruppen, hver tirsdag med instruktør tilstede. Sittende rekrutter / ungdommer (11-14år) møter opp kl. 18:00, og de litt eldre skytterne møter til kl. 19:00 med oppstart ca. kl. 19:15 ( De i gruppen foran må få tid til å komme ut før ny gruppe gis tilgang)

Personer over 20 år må foreløpig vente med innendørs trening, da det ikke er åpnet for organisert trening for den gruppen ennå. Forhåpentlig vis vil det bli åpning også for denne gruppen i månedsskiftet mai / juni.

Ett unntak gjelder, og det er for personer fra samme kohort. Det vil si at foreldre kan skyte samtidig med egne barn i Skytehallen. Dette må avklares med instruktøren / skyteleder mht. plass og tilgjengelighet.

VBS forholder seg til gjeldende smittevernregler. Det er laget smittevernregler som gjelder for Skytterhuset og ingen får slippe inn uten å registrere seg ved inngangen, Håndsprit må benyttes, og alle må benytte munnbind inne i Lillesalen. På standplass tas munnbindet av når man skal skyte, men instruktør beholder det på til enhver tid. Foreldre / foresatte har ikke adgang inn til skytehallen / standplass med mindre de er ledsager / assistent for skytteren. Alt av utlånsutstyr blir renset / spritvasket mellom hver bruker, og monitor, stol og plexiglass tørkes over av standplassansvarlig / skyteleder. Masimalt antall skyttere inne i skytehallen samtidig er 5, men vi prøver foreløpig å holde oss på maksimum 4 skyttere for å holde avstand (Standplass/skive 1,3,5 og 7). 

Vi har plass inne i Lillesalen til 8 personer som kan følge skytingen gjennom visning på TV skjermen.

Hva skjer framover?  Første aktivitet er gjennomføring av klubbens årsmøte. Det skulle vært avholdt i mars, men er nå utsatt til ONSDAG 26.Mai kl. 18:30 og avholdes på Skytterhuset. Av hensyn til smittevern, krever vi denne gang forhåndspåmelding via epost til vbs.skyting@gmail.com Påmeldingsfrist settes til mandag 24.mai kl. 24:00 (2.pinsedag). Blir interessen for stor, vil vi avholde årsmøtet digitalt uken etter. Det vil da bli kunngjort på epost til alle medlemmene som er registrert med en epostadresse i vårt medlemssystem.

Jordbru er klargjort for sesongen og vi har foreløpig satt opp 5 optiske og 3 vanlige elektroniske skiver., men det vil bli utvidet etterhvert. Alle skivene har nå kulefangere som samler opp bly, så det er litt mer støy enn tidligere ute på banen. Ut i fra smittvernshensyn, så tillates det nå trening og aktivitet også for de over 20 år utendørs hvis man holder minst 1 meters avstand og øvrige smittevernsregler følges. Jordbru anses som en utendørsbane, men standplassdører må åpnes slik at det er rikelig med ventilasjon. Vi benytter fortrinnsvis annenhver standplass på grunn av smittevern. Optiske skiver er plassert på standplass 20, 22, 24, (25) og 26 mens gummiskiver er satt ut på 14, 16 og 18. Unødvendig opphold på standplass skal unngås, og oppholdsrommet ved kjøkkenet  skal foreløpig ikke benyttes.

Nybegynnere / rekrutter skal skyte på gummiskivene i starten. Det vil være parallelle treninger hver uke på Jordbru og på Skytterhuset fram til sommerferien. Foreløpig hver tirsdag.  Det er tillatt å skyte også andre dager, men da må men ha nøkkel, eller være sammen med noen som har nøkkel. På uorganiserte treninger lånes det ikke ut utstyr og våpen. Organisert utendørstrening starter opp etter 17.mai.

Hvis forholdene tillater det, vil vi forsøke å avholde 50meter stevner på Jordbru i år. Ett avholdes da i slutten av juni måned, og ett i månedsskiftet august / september. Vi tør ikke terminfeste disse ennå før vi vet mer om smittesituasjonen i landet.

Ha en fortsatt fin søndag og fortsatt gratulerer med dagen.

Hilsen styret


0 Kommentar

ÅRSMØTET 24.MARS 2021 KL.18:30 PÅ SKYTTERHUSET ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 16. Mar 2021

På grunn av nedstenging av idretten og forbud mot arrangementer for mer enn egen familie, ser vi oss dessverre nødt til å utsette årsmøtet til over påske. Ny dato for årsmøtet vil komme så snart vi vet mer om situasjonen og utfallet av denne midlertidige korona nedstengingen.

Blir nedstengingen langvarig, vil vi vurdere om årsmøtet skal arrangeres digitalt via TEAMS.

Ta vare på dere selv og så møtes vi igjen over påske.

Hilsen styret


1 Kommentar

Skytterhuset må ifra midnatt dessverre igjen stenges ned pga innskjerpede Koronarestriksjoner.

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 15. Mar 2021

VIKTIG MELDING!

Det er med stor beklagelse at vi nå på grunn av de nye strenge tiltakene mot spredning av korona viruset, er nødt til å stenge ned Skytterhuset igjen. Nedstengingen iverksettes nå ifra midnatt og foreløpig fram til 11.april. Hvis det åpnes opp igjen for idrettslig aktivitet innendørs etter den datoen, så forsøker vi å komme i gang igjen tirsdag 13.april 2021 kl. 18:00

Har du / dere spørsmål, ta kontakt med styret på epost vbs.skyting@gmail.com eller ring 950213030 Kommentar

Regler for bruk av skytebanene i forbindelse med Korona smittefaren

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 2. Apr 2020

Ny oppdatert informasjon vedrørende organisert trening.
Vestre Bærum Salongskytterlag følger rådene fra NIF og NSF og åpner for trening igjen på Skytterhuset og på Jordbru, men med en del spesielle sær regler som gjelder i VBS.
Det vil nå være mulig å trene på Skytterhuset og Jordbru, men da kun med eget utstyr. All bruk av felles utstyr slik som klubbvåpen, skytejakker, bukser, sko og hørselvern m.m. er fortsatt ikke tillatt. Av samme årsak kan vi dessverre foreløpig ikke avholde treninger for ungdommene som bruker lånt utstyr.

Det skal være god avstand mellom de som skyter slik at det må være minimum 2 ledige standplasser mellom skytterne. 

På Skytterhuset vil det si at totalt maksimum 3 skyttere på banen samtidig ved bruk av standplass 1, 4 og 7 eller maksimum 2 skyttere ved bruk av standplass 2 og 5 eller 3 og 6. 

På Jordbru skal det også være 2 ledige standplasser mellom hver skytter. Det er ikke tillatt å benytte klubbmatter. Egne skytematter må medbringes (Gjelder også for skiskytterne). Felles klubbvåpen kan ikke benyttes.
Felles for begge banene gjelder det at maksimalt antall personer samtidig på banen er 5 personer inklusive trener, instruktør, foreldre/foresatte.
Det skal på begge banene føres en logg over hvem som er tilstede (også info om instruktør/trener) - Dette for evt. å kunne spore smitte. Det er ikke tillatt å låne ut private våpen pga. smittefare. 

Det skal holdes god avstand mellom utøver og instruktør / trener.  Ingen nærkontakt er tillatt.

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer, i tillegg til de generelle koronavettreglene til NIF:
Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.
1. Konkurranser/stevner er forbudt.
2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.
3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene.
Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.
Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Følg også med på www.skyting.no for mer info.

Nå må vi ta tiden til hjelp og håpe at det snart er over og at vi kan starte opp med organisert trening og konkurranser igjen, men inntil vi får klarsignal fra myndighetene, må vi dessverre bare vente. Har du mulighet for det, så gjennomfør treninger hjemme i egen stue i form av tørrtrening og mental trening. Benytt også tiden til å trene alternativt slik som litt sykling eller fottur i skog og mark.  I mellomtiden holder vi motet oppe og ser framover mot en ny og koronafri sesong.

Ta gjerne kontakt med styret på e-post til vbs.skyting@gmail.com eller på telefon 950 21 303


Hilsen styret i Vestre Bærum Salongskytterlag


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline