Innkalling til årsmøte i Vestre Bærum Salongskytterlag

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 2. Feb 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestre Bærum Salongskytterlag.

Årsmøtet avholdes den 01.03 på Skytterhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02 til vbs.skyting@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet – sendes ut på mail og legges skriftlig på Skytterhuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretElektronisk innmeldingsskjema

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 30. Jan 2017

Nå kan du melde deg inn elektronisk på våre hjemmeside og søke medlemskap i klubben. Trykk på
"Medlemskap" i hovedfanen

NB! Skjema under er kun et bilde
VBS ønsker god jul og god nyttår

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 22. Des 2016

Ønsker alle medlemmer og foresatte en riktig god jul og godt nyttår. Vi starter opp igjen på nyåret med nye utfordringer, og mye god skyting igjennom 2017.
Luftskytingen igang igjen

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 29. Nov 2016

Nå er luftskytingen igang for fullt igjen. Velkommen til trening hver tirsdag og torsdag fra kl 18.00