Postadresse
Vestre Bærum Salongskytterlag
Postboks 866
1306 SANDVIKA

Besøksadresse Skytterhuset
Skytterhusveien 11, Rykkinn

50m utendørsbane
Jordbruveien