Krav om politiattest i Vestre Bærum Salongskytterlag


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Vestre Bærum Salongskytterlag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Jan E. Brække 
e-post: jan.braekke@gmail.com
telefon: 95021303

eller hans/hennes stedfortreder:
Lars Bernhoft-Osa
 
e-post: lbernh@broadpark.no
telefon: 92641268

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Elektronisk søknad

 1. Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
 2. Last ned skjema «Mal for bekreftelse på formål»
 3. Lever skjema til Jan E. Brække for underskrift
 4. Legg ved bekreftelsesbrevet med den elektroniske søknaden

Når bekreftelsen er underskrevet gå inn på https://attest.politi.no/

Logg inn med MinId, BankID, Buypass, eller Commfides

 1. Velge riktig formål! «Frivillige organisasjoner»
 2. Laster opp bekreftelse fra den frivillige organisasjonen
 3. Så sender man inn søknaden elektronisk
 4. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
 5. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jan E. Brække.
  Vestre Bærum Salongskytterlag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Om du ikke har mulighet til å søke elektronisk kan du gjøre det som beskrevet under
Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Jan E. Brække sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jan E. Brække.
Vestre Bærum Salongskytterlag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Vestre Bærum Salongskytterlag