ÅRSMØTET UTSETTES OG FLYTTES TIL ONSDAG 12.APRIL

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 28. Mar 2023

På grunn av bl.annet tekniske problemer med produseringen av dokumentene til årsmøtet, må vi flytte det til onsdag etter påske. Styret beklager dette sterkt, men håper på forståelse fra medlemmene

NY DATO FOR ÅRSMØTET BLIR  ONSDAG 12.april kl. 18:30 på Skytterhuset.

Adresse: Skytterhusveien 11, 1349 RYKKINN

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på nett senest 1 uke før avholdelse av årsmøtet, og legges i tillegg ut på Skytterhuset tirsdag 11.april.

Det er ønsket at man bekjentgjør om man stiller på årsmøtet da det har med planlegging og organisering av plasseringer. Alle medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent (2022) har møterett.

Gi beskjed på vbe.skyting@gmail.com eller send en SMS til 95021303

Alle medlemmer over 15 år har tale, stemme og forslagsrett på årsmøtet og de er valgbare til tillitsverv.

Det serveres kaffe og annen drikke så dersom en eller flere er villige til å bake og ha med på møtet, så er det veldig hyggelig. Gi da en melding til styret på e-post: vbs.skyting@gmail.com 

Vel møtt til et godt årsmøte.

Hilsen StyretINNKALLING TIL ÅRSMØTE I VBS - Torsdag 30.mars 2023 kl. 18:30 på Skytterhuset

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 3. Mar 2023

Torsdag 30.mars kl. 18:30, på Skytterhuset,  avholdes årets årsmøte i Vestre Bærum Salongskytterlag .

Saker som ønskes fremmet og behandlet på årsmøtet, må fremmes og være styret i hende senest innen torsdag 16.mars 2023.  Saksdokumenter sendes legges ut og sendes medlemmene en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent for siste år har rett til å møte.

Valgbare er de som har fylt 15 år i kalenderåret og har vært medlem i klubben i minst ett år .

Forslag sendes styret på e-post: vbs.skyting@gmail.com (frist 16.mars)

Av hensyn til plass og tilrettelegging, ønsker vi en uforpliktende tilbakemelding på om du møter, eller ikke.