ÅRSMØTET UTSETTES OG FLYTTES TIL ONSDAG 12.APRIL

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 28. Mar 2023

På grunn av bl.annet tekniske problemer med produseringen av dokumentene til årsmøtet, må vi flytte det til onsdag etter påske. Styret beklager dette sterkt, men håper på forståelse fra medlemmene

NY DATO FOR ÅRSMØTET BLIR  ONSDAG 12.april kl. 18:30 på Skytterhuset.

Adresse: Skytterhusveien 11, 1349 RYKKINN

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på nett senest 1 uke før avholdelse av årsmøtet, og legges i tillegg ut på Skytterhuset tirsdag 11.april.

Det er ønsket at man bekjentgjør om man stiller på årsmøtet da det har med planlegging og organisering av plasseringer. Alle medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent (2022) har møterett.

Gi beskjed på vbe.skyting@gmail.com eller send en SMS til 95021303

Alle medlemmer over 15 år har tale, stemme og forslagsrett på årsmøtet og de er valgbare til tillitsverv.

Det serveres kaffe og annen drikke så dersom en eller flere er villige til å bake og ha med på møtet, så er det veldig hyggelig. Gi da en melding til styret på e-post: vbs.skyting@gmail.com 

Vel møtt til et godt årsmøte.

Hilsen Styret
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VBS - Torsdag 30.mars 2023 kl. 18:30 på Skytterhuset

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 3. Mar 2023

Torsdag 30.mars kl. 18:30, på Skytterhuset,  avholdes årets årsmøte i Vestre Bærum Salongskytterlag .

Saker som ønskes fremmet og behandlet på årsmøtet, må fremmes og være styret i hende senest innen torsdag 16.mars 2023.  Saksdokumenter sendes legges ut og sendes medlemmene en uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt gyldig medlemskontingent for siste år har rett til å møte.

Valgbare er de som har fylt 15 år i kalenderåret og har vært medlem i klubben i minst ett år .

Forslag sendes styret på e-post: vbs.skyting@gmail.com (frist 16.mars)

Av hensyn til plass og tilrettelegging, ønsker vi en uforpliktende tilbakemelding på om du møter, eller ikke.
Invitasjon til HØSTTREFF PÅ JORDBRU med innlagt Norgescup for veteraner.

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 22. Aug 2022

Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS) inviterer til nasjonalt stevne 50 m. med innlagt Norgescup for veteraner 

Torsdag 1.september og Lørdag 3.september 2022.

Det vil være anledning å skyte dobbelt hvis ønsket. 

Programmet er 60 skudd liggende og match.

Første stevne / skyting teller i NC for veteraner. 

Stevnene registreres som 2 separate stevner begge dager.

Påmelding skjer på e-post: vbs.skyting@gmail.com 

Oppgi ved påmelding SKYTTERID og om det skal skytes dobbeltstevne (ligg+match x 2)

Skyttere uten forhåndspåmelding kan skyte på eventuelle ledige plasser.

Vi har 18 operative skiver på 50 meter.

Torsdag 1.september starter vi skytingen kl. 17:00 (siste mulige start kl. 19:00)

Lørdag 3.september starter vi skytingen kl. 11:00 (siste mulige start kl. 14:00)


Det skytes fortløpende og du kan f.eks skyte 2x liggende på torsdagen og 2x match på lørdagen, eller så kan du skyte kombinasjonen liggende / match begge dager, eller kun ett program hvis du ønsker det. Norgescup resultatet hentes ut fra første skyting.

VELKOMMEN TIL JORDBRU


Hilsen Vestre Bærum Salongskytterlag. 
TRENING PÅ SKYTTERHUSET ER AVLYST UKE 49 GRUNNET SYKDOM - PAKKESKYTINGEN UKEN ETTER AVLYSES.

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 5. Des 2021

Det vil ikke bli noen trening eller kurs på skytterhuset kommende uke  6. - 12. desember 2021 (UKE 49) 

Avlysingen skyldes sykdom.  Vi beklager dette, men vil ikke utsette våre medlemmer for potensiell smitte.  Den planlagte HRC skytingen vil bli utsatt til senere i desember. De aktuelle vil bli kontaktet.

Pakkeskytingen i år blir også avlyst av samme årsak som i fjor. Vi kan ikke samle så mange mennesker samtidig på Skytterhuset slik smittesituasjonen er nå. Vi har trange lokaler og få personer til å organisere. 

Smittevern skal opprettholdes, og alle som er på Skytterhuset skal skrive seg inn i boken med navn og telefon selv om det ikke er organisert trening.  Alle skal bruke maske/munnbind ute i lillesalen hvis det er flere tilstede der samtidig.

Har du nøkkel til Skytterhuset, kan du trene som vanlig, men er det flere tilstede så husk å holde avstand.

Inne i skytehallen skal instruktør benytte maske/munnbind, men utøver tar av seg munnbindet når det skal skytes. Husk å ha god håndhygiene og sprit hendene. Standplass med monitorer skal spritvaskes / desinfiseres mellom hver skyting.

Vi satser på at det kan gjennomføres en vanlig treningsuke i uke 50 (13. - 19. desember)

Med hilsen Styret
GRATULERER MED DAGEN

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 9. Mai 2021

I dag fyller Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS) 96 år og vi holder fortsatt koken......        Gratulerer med dagen. Klubben ble offisielt stiftet 9.mai 1925

Det siste året har vært vanskelig, og det er ikke til å skjule at vi dessverre har mistet mange unge medlemmer på grunn av nedstengt aktivitet. Forhåpentlig vis kan vi sette i gang rekrutteringskampanjer etter sommerferien, for igjen bli ett av de lagene i Norge med flest ungdommer i aktivitet. Noen medlemmer kommer sikkert tilbake når tilstanden og situasjonen i samfunnet er tilnærmet normal igjen, men det vil ta tid å komme dit. Vi må nok regne med at mesteparten av sommeren også vil være preget av den pågående pandemien. 

Skytterhuset har så smått åpnet opp igjen nå etter langvarige nedstenginger pga covid 19 pandemien, også kjent som Korona. Klubben har åpnet opp for de under 20 år, men under fortsatt strengt smittevern. Skytterhuset er nå åpnet for organisert trening for denne gruppen, hver tirsdag med instruktør tilstede. Sittende rekrutter / ungdommer (11-14år) møter opp kl. 18:00, og de litt eldre skytterne møter til kl. 19:00 med oppstart ca. kl. 19:15 ( De i gruppen foran må få tid til å komme ut før ny gruppe gis tilgang)

Personer over 20 år må foreløpig vente med innendørs trening, da det ikke er åpnet for organisert trening for den gruppen ennå. Forhåpentlig vis vil det bli åpning også for denne gruppen i månedsskiftet mai / juni.

Ett unntak gjelder, og det er for personer fra samme kohort. Det vil si at foreldre kan skyte samtidig med egne barn i Skytehallen. Dette må avklares med instruktøren / skyteleder mht. plass og tilgjengelighet.

VBS forholder seg til gjeldende smittevernregler. Det er laget smittevernregler som gjelder for Skytterhuset og ingen får slippe inn uten å registrere seg ved inngangen, Håndsprit må benyttes, og alle må benytte munnbind inne i Lillesalen. På standplass tas munnbindet av når man skal skyte, men instruktør beholder det på til enhver tid. Foreldre / foresatte har ikke adgang inn til skytehallen / standplass med mindre de er ledsager / assistent for skytteren. Alt av utlånsutstyr blir renset / spritvasket mellom hver bruker, og monitor, stol og plexiglass tørkes over av standplassansvarlig / skyteleder. Masimalt antall skyttere inne i skytehallen samtidig er 5, men vi prøver foreløpig å holde oss på maksimum 4 skyttere for å holde avstand (Standplass/skive 1,3,5 og 7). 

Vi har plass inne i Lillesalen til 8 personer som kan følge skytingen gjennom visning på TV skjermen.

Hva skjer framover?  Første aktivitet er gjennomføring av klubbens årsmøte. Det skulle vært avholdt i mars, men er nå utsatt til ONSDAG 26.Mai kl. 18:30 og avholdes på Skytterhuset. Av hensyn til smittevern, krever vi denne gang forhåndspåmelding via epost til vbs.skyting@gmail.com Påmeldingsfrist settes til mandag 24.mai kl. 24:00 (2.pinsedag). Blir interessen for stor, vil vi avholde årsmøtet digitalt uken etter. Det vil da bli kunngjort på epost til alle medlemmene som er registrert med en epostadresse i vårt medlemssystem.

Jordbru er klargjort for sesongen og vi har foreløpig satt opp 5 optiske og 3 vanlige elektroniske skiver., men det vil bli utvidet etterhvert. Alle skivene har nå kulefangere som samler opp bly, så det er litt mer støy enn tidligere ute på banen. Ut i fra smittvernshensyn, så tillates det nå trening og aktivitet også for de over 20 år utendørs hvis man holder minst 1 meters avstand og øvrige smittevernsregler følges. Jordbru anses som en utendørsbane, men standplassdører må åpnes slik at det er rikelig med ventilasjon. Vi benytter fortrinnsvis annenhver standplass på grunn av smittevern. Optiske skiver er plassert på standplass 20, 22, 24, (25) og 26 mens gummiskiver er satt ut på 14, 16 og 18. Unødvendig opphold på standplass skal unngås, og oppholdsrommet ved kjøkkenet  skal foreløpig ikke benyttes.

Nybegynnere / rekrutter skal skyte på gummiskivene i starten. Det vil være parallelle treninger hver uke på Jordbru og på Skytterhuset fram til sommerferien. Foreløpig hver tirsdag.  Det er tillatt å skyte også andre dager, men da må men ha nøkkel, eller være sammen med noen som har nøkkel. På uorganiserte treninger lånes det ikke ut utstyr og våpen. Organisert utendørstrening starter opp etter 17.mai.

Hvis forholdene tillater det, vil vi forsøke å avholde 50meter stevner på Jordbru i år. Ett avholdes da i slutten av juni måned, og ett i månedsskiftet august / september. Vi tør ikke terminfeste disse ennå før vi vet mer om smittesituasjonen i landet.

Ha en fortsatt fin søndag og fortsatt gratulerer med dagen.

Hilsen styret