ER DU KLAR FOR INNENDØRSSESONGEN?

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 8. Sep 2018

Tirsdag 11.september åpner vi innendørssesongen på Skytterhuset igjen.

Vestre Bærum Salongskytterlag ønsker velkommen til ny sesong med skyting på Skytterhuset. 

Ungdom og rekrutter (sittende) starter klokken 18:00. Stående utøvere og våre drevne SH skyttere, får tilgang fra klokken 19:00. Hvis det er ledig kapasitet fra klokken 18:30, slipper de inn på banen.

Det vil være organisert trening hver tirsdag og torsdag sesongen gjennom. 7 optiske skiver på 10 meter venter på dere inne i skytesalen.

Vi ber om at foreldre / foresatte er tilstede sammen med de yngste på treningene, og for de foreldre/foresatte som vil prøve seg med litt skyting, vil det være mulighet for det. Nasjonalt er det nå en øvelse for de som vil skyte stående med anlegg. 

Etter høstferien blir det arrangert begynnerkurs hver torsdag kveld over 4 uker og i løpet av høsten vil det bli arrangert stevner 2 helger i november og desember. 

Høstsesongen avsluttes med pakkeskyting (juleavslutning) torsdag 20.desember. 

For de som ønsker å få mer ut av skytingen, og kanskje delta i konkurranser utenfor vår egen klubb, er det anledning til det. Det arrangeres stevner i vårt "nærområde" Oslo. Kløfta, Drammen og Moss stort sett hver måned. Sjekk terminlisten på www.skyting.no/rifle/terminliste-rifle/  I slutten av oktober arrangeres det et rent ungdomsstevne på Kløfta der Kisen MSL arrangerer Alfa&Omega stevnet hvor ungdom i alder 11 -19 år konkurrerer med luftrifle og luftpistol. 

Vel møtt til ny sesong.
Jordbru blir nytt nasjonalt riksanlegg for skyting

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 1. Apr 2018

Jordbru området er i konkurranse med tre andre områder i landet, valgt ut til å bli nytt nasjonalt riksanlegg for syttersporten i Norge. Valget falt på Jordbru i Bærum da dette området vil bli et svært kompakt anlegg, og at det allerede er to skytegrenen plassert der fra før.

Prosjektleder for "nye Jordbru" skytebaner, Bjarne Linkskudd sier at området er ideelt for et såpass omfattende prosjekt. Dagens eksisterende anlegg vil bli utbedret og utvidet, og nye baner vil bli anlagt i området. Da området allerede er regulert til skyting og andre friluftsaktiviteter, vår det ingen problem med å få prosjektet gjennom hos det offentlige. Dagens riflebane for miniatyr vil være der den er i dag, men utvides vestover  Ferdig utbygd vil den da ha 60 standplasser. Selve standplasshuset utvides slik at det blir god plass bak skytterne for publikum. Kravet om en egen finalehall innendørs løses vad at det på dagens parkeringsplass nedenfor riflebane, bygges en hall med 20 standplasser. Parkeringsplasser vil det fortsatt være nok av da skytehallen vil bli plassert oppå et 2 etasjers parkeringshus.

Dagens lerduebaner utvides til å omfatte alle lerduebaner. Det må da ryddes litt mer plass,, men er ikke noe problem da mye av skogen som er der i dag likevel skal ryddes og hogges for å fjerne uønsket vegetasjon.

Det har vært en utfordring å finne plass til et tilstrekkelig antall pistolbaner, men det er blit enighet om at disse plasseres på jordet ovenfor dagens parkeringsplass der det vil bli en naturlig "amfi" med 3 pistolbaner med hver 20 -25 standplasser for skyting på 25 meters avstand..

Viltmålbane for 50 meter vil bli forlengelse av riflebane, og all luftskyting vil foregå i den nye hallen. Der vil det bli plass til ca. 70 luftskiver og god plass til publikum på tribunene.

Øvelsene som grovkaliber rifle og viltmål 100 meter er også tenkt inn i området ved å gjenåpne den gamle HV banen på 300 meter som ligger litt nærmere Kattås. 30 standplasser for 100,200 og 300 meter plasseres der.

Aksjonsgruppen mot bygging av "nye" Jordbru var i begynnelsen svært skeptiske til planene og satte raskt ned foten. Leder for gruppen, Kari Regine Uttstøy forteller at de i begynnelsen mente at planene om et kompakt skytebaneanlegg på Jordbru ville fjerne all annen aktivitet i området. I dag er de glade for planene og hva området nå vil kunne brukes til. Prosjektledelsen kom derfor tidlig opp med planer om å ivareta de andre aktivitetene i området.  Alle bygninger vil få torvtak slik at beitedyr kan få sin plass å beite på. Dagens skiløyper som blir berørt, vil bli "pakket inn"  og få kunstsnø anlegg i egne tuneller. På den måten kan man forlenge skisesongen betraktelig. Skiskytterne som i dag bruker Jordbru om vinteren, vil få lengre sesong og vil bli en naturlig del av bruken. Det settes av et eget område ved riflebane til skiskyting.

Da planene er såpass ferske, har det ikke vært mulig å legge de ut på nett, men for de som er interessert, er det bare å sende en e-post til post@vbsskyting.no så vil vi sende deg oppdatert informasjon.
ÅRSMØTEINNKALLING

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 7. Mar 2018

Årsmøtet 2018 avholdes på Skytterhuset onsdag 21.mars 2018 klokken 1900

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være innlevert styret innen tirsdag 14.mars 2014.

Fullstendig saksliste med dokumenter legges ut på Skytterhuset fra mandag 19.mars og en kortversjon kommer på klubbens nettside.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Forslagsrett:

a)        Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)        Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)        Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i             idrettslaget.


Kontingent for inneværende år må være betalt for å ha møterett.


Hilsen VBS Styret