ÅRSMØTEINNKALLING

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 7. Mar 2018

Årsmøtet 2018 avholdes på Skytterhuset onsdag 21.mars 2018 klokken 1900

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være innlevert styret innen tirsdag 14.mars 2014.

Fullstendig saksliste med dokumenter legges ut på Skytterhuset fra mandag 19.mars og en kortversjon kommer på klubbens nettside.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

Forslagsrett:

a)        Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)        Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)        Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i             idrettslaget.


Kontingent for inneværende år må være betalt for å ha møterett.


Hilsen VBS Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.