Innkalling til årsmøte i Vestre Bærum Salongskytterlag

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 2. Feb 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestre Bærum Salongskytterlag.

Årsmøtet avholdes den 01.03 på Skytterhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02 til vbs.skyting@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet – sendes ut på mail og legges skriftlig på Skytterhuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.