GRATULERER MED DAGEN

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 9. Mai 2021

I dag fyller Vestre Bærum Salongskytterlag (VBS) 96 år og vi holder fortsatt koken......        Gratulerer med dagen. Klubben ble offisielt stiftet 9.mai 1925

Det siste året har vært vanskelig, og det er ikke til å skjule at vi dessverre har mistet mange unge medlemmer på grunn av nedstengt aktivitet. Forhåpentlig vis kan vi sette i gang rekrutteringskampanjer etter sommerferien, for igjen bli ett av de lagene i Norge med flest ungdommer i aktivitet. Noen medlemmer kommer sikkert tilbake når tilstanden og situasjonen i samfunnet er tilnærmet normal igjen, men det vil ta tid å komme dit. Vi må nok regne med at mesteparten av sommeren også vil være preget av den pågående pandemien. 

Skytterhuset har så smått åpnet opp igjen nå etter langvarige nedstenginger pga covid 19 pandemien, også kjent som Korona. Klubben har åpnet opp for de under 20 år, men under fortsatt strengt smittevern. Skytterhuset er nå åpnet for organisert trening for denne gruppen, hver tirsdag med instruktør tilstede. Sittende rekrutter / ungdommer (11-14år) møter opp kl. 18:00, og de litt eldre skytterne møter til kl. 19:00 med oppstart ca. kl. 19:15 ( De i gruppen foran må få tid til å komme ut før ny gruppe gis tilgang)

Personer over 20 år må foreløpig vente med innendørs trening, da det ikke er åpnet for organisert trening for den gruppen ennå. Forhåpentlig vis vil det bli åpning også for denne gruppen i månedsskiftet mai / juni.

Ett unntak gjelder, og det er for personer fra samme kohort. Det vil si at foreldre kan skyte samtidig med egne barn i Skytehallen. Dette må avklares med instruktøren / skyteleder mht. plass og tilgjengelighet.

VBS forholder seg til gjeldende smittevernregler. Det er laget smittevernregler som gjelder for Skytterhuset og ingen får slippe inn uten å registrere seg ved inngangen, Håndsprit må benyttes, og alle må benytte munnbind inne i Lillesalen. På standplass tas munnbindet av når man skal skyte, men instruktør beholder det på til enhver tid. Foreldre / foresatte har ikke adgang inn til skytehallen / standplass med mindre de er ledsager / assistent for skytteren. Alt av utlånsutstyr blir renset / spritvasket mellom hver bruker, og monitor, stol og plexiglass tørkes over av standplassansvarlig / skyteleder. Masimalt antall skyttere inne i skytehallen samtidig er 5, men vi prøver foreløpig å holde oss på maksimum 4 skyttere for å holde avstand (Standplass/skive 1,3,5 og 7). 

Vi har plass inne i Lillesalen til 8 personer som kan følge skytingen gjennom visning på TV skjermen.

Hva skjer framover?  Første aktivitet er gjennomføring av klubbens årsmøte. Det skulle vært avholdt i mars, men er nå utsatt til ONSDAG 26.Mai kl. 18:30 og avholdes på Skytterhuset. Av hensyn til smittevern, krever vi denne gang forhåndspåmelding via epost til vbs.skyting@gmail.com Påmeldingsfrist settes til mandag 24.mai kl. 24:00 (2.pinsedag). Blir interessen for stor, vil vi avholde årsmøtet digitalt uken etter. Det vil da bli kunngjort på epost til alle medlemmene som er registrert med en epostadresse i vårt medlemssystem.

Jordbru er klargjort for sesongen og vi har foreløpig satt opp 5 optiske og 3 vanlige elektroniske skiver., men det vil bli utvidet etterhvert. Alle skivene har nå kulefangere som samler opp bly, så det er litt mer støy enn tidligere ute på banen. Ut i fra smittvernshensyn, så tillates det nå trening og aktivitet også for de over 20 år utendørs hvis man holder minst 1 meters avstand og øvrige smittevernsregler følges. Jordbru anses som en utendørsbane, men standplassdører må åpnes slik at det er rikelig med ventilasjon. Vi benytter fortrinnsvis annenhver standplass på grunn av smittevern. Optiske skiver er plassert på standplass 20, 22, 24, (25) og 26 mens gummiskiver er satt ut på 14, 16 og 18. Unødvendig opphold på standplass skal unngås, og oppholdsrommet ved kjøkkenet  skal foreløpig ikke benyttes.

Nybegynnere / rekrutter skal skyte på gummiskivene i starten. Det vil være parallelle treninger hver uke på Jordbru og på Skytterhuset fram til sommerferien. Foreløpig hver tirsdag.  Det er tillatt å skyte også andre dager, men da må men ha nøkkel, eller være sammen med noen som har nøkkel. På uorganiserte treninger lånes det ikke ut utstyr og våpen. Organisert utendørstrening starter opp etter 17.mai.

Hvis forholdene tillater det, vil vi forsøke å avholde 50meter stevner på Jordbru i år. Ett avholdes da i slutten av juni måned, og ett i månedsskiftet august / september. Vi tør ikke terminfeste disse ennå før vi vet mer om smittesituasjonen i landet.

Ha en fortsatt fin søndag og fortsatt gratulerer med dagen.

Hilsen styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.