Regler for bruk av skytebanene i forbindelse med Korona smittefaren

Postet av Vestre Bærum Salongskytterl. den 2. Apr 2020

Ny oppdatert informasjon vedrørende organisert trening.
Vestre Bærum Salongskytterlag følger rådene fra NIF og NSF og åpner for trening igjen på Skytterhuset og på Jordbru, men med en del spesielle sær regler som gjelder i VBS.
Det vil nå være mulig å trene på Skytterhuset og Jordbru, men da kun med eget utstyr. All bruk av felles utstyr slik som klubbvåpen, skytejakker, bukser, sko og hørselvern m.m. er fortsatt ikke tillatt. Av samme årsak kan vi dessverre foreløpig ikke avholde treninger for ungdommene som bruker lånt utstyr.

Det skal være god avstand mellom de som skyter slik at det må være minimum 2 ledige standplasser mellom skytterne. 

På Skytterhuset vil det si at totalt maksimum 3 skyttere på banen samtidig ved bruk av standplass 1, 4 og 7 eller maksimum 2 skyttere ved bruk av standplass 2 og 5 eller 3 og 6. 

På Jordbru skal det også være 2 ledige standplasser mellom hver skytter. Det er ikke tillatt å benytte klubbmatter. Egne skytematter må medbringes (Gjelder også for skiskytterne). Felles klubbvåpen kan ikke benyttes.
Felles for begge banene gjelder det at maksimalt antall personer samtidig på banen er 5 personer inklusive trener, instruktør, foreldre/foresatte.
Det skal på begge banene føres en logg over hvem som er tilstede (også info om instruktør/trener) - Dette for evt. å kunne spore smitte. Det er ikke tillatt å låne ut private våpen pga. smittefare. 

Det skal holdes god avstand mellom utøver og instruktør / trener.  Ingen nærkontakt er tillatt.

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer, i tillegg til de generelle koronavettreglene til NIF:
Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.
1. Konkurranser/stevner er forbudt.
2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.
3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene.
Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.
Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Følg også med på www.skyting.no for mer info.

Nå må vi ta tiden til hjelp og håpe at det snart er over og at vi kan starte opp med organisert trening og konkurranser igjen, men inntil vi får klarsignal fra myndighetene, må vi dessverre bare vente. Har du mulighet for det, så gjennomfør treninger hjemme i egen stue i form av tørrtrening og mental trening. Benytt også tiden til å trene alternativt slik som litt sykling eller fottur i skog og mark.  I mellomtiden holder vi motet oppe og ser framover mot en ny og koronafri sesong.

Ta gjerne kontakt med styret på e-post til vbs.skyting@gmail.com eller på telefon 950 21 303


Hilsen styret i Vestre Bærum Salongskytterlag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.